"Imex" China

Diana
CT 1078 Monoblok Diana Baltic
CT 1079 Monoblok Diana Simplon
B 1078 Diana Bide
LP 1078 Diana lavabo + stub
Artis
CT 1064 Monoblok Artis
LP 1064C Artis lavabo + stub
B 1064 Bide Artis
Eros
CT 1072 Monoblok Eros Baltic
CT 1073 Monoblok Eros Simplon
Price: 7706.44
LP 1072 Eros lavabo + stub
Ugradni lavaboi za kupatilski nameštaj
LF 1022 Ugradni lavabo 65cm
LF 1021 Ugradni lavabo 55cm
LF 1020 Ugradni lavabo 45cm
LF 1007 Ugradni lavabo 75cm
LF 1024 Ugradni lavabo 85cm
LF 1029 Ugradni lavabo 125cm
LF 1026 Ugradni lavabo 105cm
Umetnički lavaboi
LF 1043 Lavabo
LF 1041 Lavabo
LVA 1011 Ugradni lavabo u ravnu ploču
LH 1018 Ugaoni lavabo 90°
LW 1056 Lavabo
LW 1014 Lavabo
LW 1013 Lavabo
LW 1012 Lavabo