"Ceresit - Henkel"

Hidroizolacije za spoljašnje i unutrašnje oblaganje
CL 51 Zaptivni film
CL 52 Zaptivna traka
CL 50 dvokomponentni hidroizolacioni premaz
CR 65 Za zaptivanje građevinskih i konstruktivnih elemenata.