"Litokol" Italija

Litochrom Starlike epoksidna kiselootporna fug masa za široku primenu