"Litokol" Italija

Litonet sredstvo za čišćenje epoksidne fug mase Starlike sa pločica
Litochrom Starlike epoksidna kiselootporna fug masa za široku primenu