"Imex" Kina

Diana
CT 1078 Monoblok Diana Baltic
Artis
B 1064 Bide Artis
Umetnički lavaboi
LVA 1011 Ugradni lavabo u ravnu ploču 56 cm